Design Flourish

Relax. Refresh. Inspire.

Design Flourish

Recept

A growing collection of dishes that are some of our favorites!

See More


Foto

Talk in pictures. Memories, moments & places held in time. Here we share our interest in this cre8ive hobby 😉

See More

Olive trees

Olive trees in Rochfort Les Pins!


Happy sunny days!

Time to start gardening again

Växter behöver näring för att växa, och näringsämnen i jorden är upplösta i vatten. Rinner vattnet för snabbt genom jorden behåller den inte näringen. Samtidigt får inte jorden vara för tung och binda för mycket vatten som en ren lerjord gör. För att få en bra struktur på jorden är det bra att gräva ner mull.

Mull innehåller inte näring utan är till för att göra jorden porös, binda näringsämnen och vatten. Kväve är ett viktigt näringsämne, som växterna måste få i sig genom jorden.

Genom att jordförbättra med organiskt material som kompost eller olika mullprodukter hjälper man mikrolivet som i sin tur hjälper växterna. Eftersom mikrolivet finns i det översta jordlagret är det bäst att lägga jordförbättringen ovanpå och låta maskarna krypa upp och hämta det de vill ha. Alternativt kan man mylla ner materialet försiktigt i ytan. Eftersom organiskt material förbrukas är det viktigt att fylla på med nytt varje år.

Our first experiences of gardening were;

  1. Relaxing
  2. Rewarding
  3. Something to learn more about
More

Gardening